Вступ до школи

Шановні батьки майбутніх першокласників

2020-2021 навчального року.

Комунальний заклад
«Навчально – виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов-дошкільний навчальний заклад» Криворізької міської ради Дніпропетровської області

ОГОЛОШЕННЯ

З 27 квітня до 31 травня 2020 року розпочато прийом документів для зарахування майбутніх першокласників .

Що потрібно для подачі документів для зарахування дитини до 1-го класу на 2020-2021 навчальний рік

Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Згідно з даним документом, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах закладу, то не пізніше 01 червня зараховуються усі діти, документи яких були подані у заклад. Якщо ж станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

- до 01 червня включно зараховуються діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності);

- до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до норм чинного законодавства.

Ураховуючи, що обмежувальні заходи на період карантину унеможливлюють особисте подання Вами необхідних документів до школи, рекомендуємо скористатися дистанційним засобом подачі заяви для вступу Вашої дитини до 1 класу зручним для Вас способом.

І спосіб

 

Зареєструватися в системі «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» та подати заяву і відповідні документи.

 

№ у системі - 2981

ІІ спосіб

 

Відправити на електронну адресу закладу - [email protected]

такі скановані копії документів:

заяву одного з батьків дитини;

- медичну довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 (за можливістю або після завершення карантину);

-копія свідоцтва про народження дитини та (при наявності) ідентифікаційний код;

- копія паспорту одного з батьків;

- документ, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини (довідка про місце реєстрації дитини або одного з її батьків або інший документ, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти.

 

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає (згідно з вимогами законодавства) особа, яка їх подає.

 

Відповідвльна особа за прийом документів 

Ганець Анна Миколаївна

тел. 0966697537