Методична робота

 Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України,  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», керується Статутом закладу, колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями. 

основні завдання на 2019– 2020 навчальний рік:

1.Розпочати роботу над формуванням здоров’язберігаючої компетентності дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

2.Продовжити роботу над розвитком творчих здібностей дошкільників шляхом організації гурткової роботи, формування у дітей почуття прекрасного,  спонукання дитини до творчої активності.

3.Працювати над комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільників, як складової соціалізації дошкільників.

А також продовжити роботу над:

- Обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадському суспільстві» (V етап).

Основні завдання дошкільного навчального закладу на 2018– 2019 навчальний рік:

1. Розпочати роботу над розвитком творчих здібностей дошкільників з метою організації гурткової роботи, формування у дітей почуття прекрасного,  спонукання дитини  до творчої активності.

2. Продовжити роботу над комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільників.

3. Працювати над вихованням працелюбності дошкільників, як раннім етапом соціалізації.

Роботу педагогічного колективу 2018 - 2019 н.р. спрямовано на реалізацію 4 етапу обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві»

                Адміністрація КЗ "НВК "КСШ І-ІІІступенів із поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ" спрямувала всю методичну роботу на підвищення фахового та освітнього рівнів педагогів, вивчення і втілення в практику перспективного педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти. Виявити і об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності і талановитість кожного педагога, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат – високі навчальні досягнення наших вихованців – головне завдання методичної роботи в дошкільного навчального закладу.

                У закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів. Перший структурний підрозділ – педагогічна рада, яка є органом  колективного управління  і визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності ДНЗ. Другий структурний підрозділ – методична рада, яка розглядає, визначає концептуальні напрямки діяльності ДНЗ; визначає стратегію запровадження інновацій; визначає зміст і форми роботи з підвищення кваліфікації педпрацівників, тобто є координатором всієї методичної  роботи.

Засідання педагогічної ради № 2 від 20.11.2018 року.

Тема: "Праця, як важливий засіб раньої соціалізаціїї дитини"

 

      Головною метою діяльності ДНЗ є задоволення потреб громадян у нагляді, навчанні, оздоровленні та психологічному супроводі дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу.     

          Педагоги мають достатню професійно-методичну підготовку, достатній  досвід роботи, розуміють завдання, що стоять перед ними в питанні  реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, розвитку їх творчих здібностей  та інтересів, формування умінь і навичок, необхідних для навчання у школі.

             Педагогічний колектив в роботі використовує Базовий компонент дошкільної освіти та чинні Програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

    Робота з  молодим спеціалістами

          Щорічно в КЗ "НВК "КСШ І-ІІІступенів із поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ" приходять молоді спеціалісти - випускники КПІ ДВНЗ «КНУ»,  переважно колишні випускники школи, що забезпечує продовження традицій школи, сприяє доброму мікроклімату в колективі.

          З метою цілеспрямованої організації стажування молодих спеціалістів, забезпечення умов для професійного росту молодих педагогів, їх адаптації та, керуючись відповідними наказами відділу освіти виконкому і наказами по закладу, молодим педагогам призначаються наставники з числа досвідчених вихователів. Систематично відбувається  взаємовідвідування занять, режимних моментів з послідуючим обговоренням та наданням методичних  рекомендацій.  

Головними завданнями методичної роботи у закладі є:
підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
вдосконалення і підвищення педагогічної майстерності та фахового рівня;
підтримка ділового тонусу педагогів;
активізація творчої активності педагогів;
створення умов для особистісного розвитку  в напрямку опанування новими методами, прийомами та засобами навчання та виховання дітей.
Принципи організації методичної роботи у закладі:
використання ефективних форм і методів підвищення кваліфікації;
добів досконалих методів і прийомів проведення методичних заходів, підвищення продуктивності діяльності;
створення сприятливих умов для розвитку творчості кожного вихователя.

   Зміст методичної роботи  реалізується у різних формах