Методична робота

Основні напрямки методичної роботи у 2021 – 2022 н.р.

 • удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами через упровадження сучасних освітніх управлінських технологій;
 • формування нової моделі методичної підготовки вчителя школи  І ступеня у світлі сучасних педагогічних підходів, відповідно до концептуальних засад Нової української школи;
 • організація науково-методичного супроводу підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі відповідно до концепції Нової української школи, впровадження Державних стандартів освіти, оновлених навчальних програм і вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку;
 • вдосконалення системи виявлення талановитих і обдарованих учнів, здійснення їх підтримки та розвитку;
 • забезпечення науково-обґрунтованого моніторингу освітнього процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами, поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення закладів освіти;
 • координація впровадження інформаційно-комунікаційних та медіа освітніх технологій в управлінську, методичну діяльність, освітній процес та підвищення ІК- компетентності педагогів;
 • організація експериментальної, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності учнів та педагогів, координація їх участі в проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств, активізація співробітництва                    із   закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, у тому числі інших країн та областей;
 • координація впровадження інноваційних технологій щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
 • налагодження системи моніторингових досліджень якості рівні навчальних досягнень учнів;
 • покращення організаційно-методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, всеукраїнських предметних олімпіадах;
 • спрямування роботи вчителів  11 класів на якісну підготовку учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вивчення, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду вчителів району (області) у педагогічну роботу вчителів школи, активізація діяльності вчителів у професійних конкурсах; виставці педагогічних ідей та технологій, «Учитель року».