Методична робота

 

Підсумки методичної роботи у 2019 – 2020 н.р.

       На виконання положень Національної доктрини розвитку освіти України на період до 2021 року,  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», враховуючи рекомендації КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» щодо реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та з метою осучаснення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, забезпечення підтримки інноваційної діяльності закладів освіти, створення оптимальних умов для професійного й особистісного розвитку педагогічних кадрів упродовж їхньої професійної діяльності, створення необхідних умов для навчання та виховання школярів,  на підставі аналізу інформаційних матеріалів щодо проведення методичної роботи в  закладах освіти міста у 2019/2020 навчальному році,   роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми закладу: «Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору». Цей напрямок роботи був обумовлений внутрішкільними завданнями, а також проблемами, над якими працювали педагоги з метою реалізації V етапу обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

       Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками школи у 2019-2020 навчальному році здійснювалася за такими пріоритетними напрямами:

 • удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами через упровадження сучасних освітніх управлінських технологій;
 • формування нової моделі методичної підготовки вчителя школи  І ступеня у світлі сучасних педагогічних підходів, відповідно до концептуальних засад Нової української школи;
 • організація науково-методичного супроводу підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі відповідно до концепції Нової української школи, впровадження Державних стандартів освіти, оновлених навчальних програм і вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • забезпечення науково-методичного супроводу реалізації міської методичної проблеми «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» у рамках виконання обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V етап);
 • підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку;
 • вдосконалення системи виявлення талановитих і обдарованих учнів, здійснення їх підтримки та розвитку;
 • забезпечення науково-обґрунтованого моніторингу освітнього процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами, поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення закладів освіти;
 • координація впровадження інформаційно-комунікаційних та медіа освітніх технологій в управлінську, методичну діяльність, освітній процес та підвищення ІК- компетентності педагогів;
 • організація експериментальної, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності учнів та педагогів, координація їх участі в проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств, активізація співробітництва                    із   закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, у тому числі інших країн та областей;
 • координація впровадження інноваційних технологій щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
 • налагодження системи моніторингових досліджень якості рівні навчальних досягнень учнів;
 • покращення організаційно-методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, всеукраїнських предметних олімпіадах;
 • спрямування роботи вчителів 10-11 класів на якісну підготовку учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вивчення, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду вчителів району (області) у педагогічну роботу вчителів школи, активізація діяльності вчителів у професійних конкурсах; виставці педагогічних ідей та технологій, «Учитель року».

       З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої увійшли  заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, вчителі - предметники. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися  проблеми формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм та державних освітніх стандартів, а також питання:

 •   аналіз методичної роботи за  2019-2020 навчальний рік та організація методичної роботи в школі на 2020-2021 навчальний рік;
 •  діагностування, анкетування  вчителів з метою виявлення проблем у роботі;
 •  організація проведення  тижнів педмайстерності учителів;
 •  участь учнів у предметних олімпіадах, роботі МАН;
 •  організація методичної роботи з молодими учителями з питань організації навчально-виховного процесу;
 •  робота з обдарованими дітьми(участь учнів у конкурсах різних рівнів);
 •  діяльність шкільного учнівського товариства «Гіперон»;
 •  організація повторення навчального матеріалу;
 •  підготовка до педагогічних рад, педконсиліумів;
 •  стан викладання навчальних предметів;
 •  участь педагогів закладу у конференціях, семінарах-практикумах, засіданнях творчих груп різних рівнів;
 •  організація наставництва як індивідуальної методичної роботи з молодими вчителями;
 •  огляд методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури;
 •  організація гурткової та позакласної роботи з предметів;
 •  впровадження інтерактивних прийомів та методів у навчально-виховний процес;
 •  огляд інструктивних документів з організаційного закінчення навчального року та проведення ДПА.

      Адміністрація школи на належному рівні забезпечила працівників загальнопедагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогів — вільний доступ до мережі Інтернет у кабінеті інформатики, класних кімнатах.

     

           Методична робота Комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад Криворізької міської ради Дніпропетровської області»   у 2020/2021 навчальному році буде спрямована  на виконання таких методичних завдань:

 • удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами через упровадження сучасних освітніх управлінських технологій;
 • формування нової моделі методичної підготовки вчителя школи  І ступеня у світлі сучасних педагогічних підходів, відповідно до концептуальних засад Нової української школи;
 • організація науково-методичного супроводу підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі відповідно до концепції Нової української школи, впровадження Державних стандартів освіти, оновлених навчальних програм і вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • забезпечення науково-методичного супроводу реалізації міської методичної проблеми «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» у рамках виконання обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V етап);
 • підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку;
 • вдосконалення системи виявлення талановитих і обдарованих учнів, здійснення їх підтримки та розвитку;
 • забезпечення науково-обґрунтованого моніторингу освітнього процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з педагогічними кадрами, поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення закладів освіти;
 • координація впровадження інформаційно-комунікаційних та медіа освітніх технологій в управлінську, методичну діяльність, освітній процес та підвищення ІК- компетентності педагогів;
 • організація експериментальної, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності учнів та педагогів, координація їх участі в проектах та програмах міжнародних організацій та співтовариств, активізація співробітництва                    із   закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, у тому числі інших країн та областей;
 • координація впровадження інноваційних технологій щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
 • налагодження системи моніторингових досліджень якості рівні навчальних досягнень учнів;
 • покращення організаційно-методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, всеукраїнських предметних олімпіадах;
 • спрямування роботи вчителів 10-11 класів на якісну підготовку учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вивчення, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду вчителів району (області) у педагогічну роботу вчителів школи, активізація діяльності вчителів у професійних конкурсах; виставці педагогічних ідей та технологій, «Учитель року».

 • Положення ШМО

 • Положення про методичну раду