Ліцензійний обсяг на провадження освітньої діяльності за рівнем базової середньої освіти